Материальная помощь

Vzhledem k tomu, že jako nezisková organizace fungujeme na základě dotací a grantů, které jsou účelově vázány a velmi často si takto kryté projekty žádají vlastní finanční spoluúčast, je pro nás velmi důležité získat finanční prostředky, které bychom k tomuto účelu mohli využít. Budeme rádi za každou finanční a materiální pomoc.