Semináře na objednávku

Akreditované semináře nabízíme přímo do Vaší školy. Určeny jsou pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků z různých škol. Maximální počet účastníků ve skupině je 18.

Semináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky, metodiky prevence, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy a ty, kdo se při svém působení setkávají s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Vyplňte poptávkový formulář a my Vás budeme kontaktovat.

Pravidelně vypisujeme v rámci projektů otevřené semináře pro zájemce z Prahy a celé ČR, sledujte také aktuální nabídku otevřených seminářů.

Rádi byste se seznámili s principy, konkrétními postupy a aktivitami při výuce češtiny jako druhého jazyka?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Zuzana Janoušková

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Petra Vávrová, Magdalena Hromadová

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Michaela Jiroutová, Blanka Blažková

Provedeme Vás prvními kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem. Chcete se seznámit s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ), jejich pocity a potřebami po příchodu do české školy? Chcete se zorientovat v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i novelou školského zákona 2016?
(Semináře s názvem První kroky při podpoře žáků s OMJ a Jak podpořit žáky s OMJ na ZŠ jsou stejné. Jen mají prozatím rozdílné názvy z důvodu procesu akreditace.)

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová

Účastníkům budou nabídnuty možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Barbora Loudová Stralczynská

Získáte informace o procesu osvojování češtiny jako druhého jazyka u dětí v mateřské škole. Představíme Vám možnosti jazykové podpory formou individuální práce i práce s celou třídou. Získáte informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem.

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Barbora Loudová Stralczynská

Rádi byste posílili kompetence při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem a získali informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které byste mohli využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ?

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić

Získáte komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Seznámíte se s možnostmi a způsoby jazykové podpory, které se osvědčily v prostředí běžných MŠ.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić

Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Seznámit se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová, Radka Nováková, Blanka Blažková, Petra Vávrová

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová, Radka Nováková, Blanka Blažková, Petra Vávrová

Seznámíme Vás s modelem výuky, který umožní efektivní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách. Představíme praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová

Jak má vypadat spolupráce v tandemu učitel a asistent pedagoga? Jak by měly být vymezeny jednotlivé role při podpoře dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem? A jakým způsobem by měla probíhat vzájemná komunikace?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Kristýna Titěrová, Tereza Linhartová

Seznámíme Vás se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce. Vyzkoušíte si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích. Získáte nástroje pro vyučování ČDJ v prostředí běžných škol.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektoruje: Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Markéta Slezáková

Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Zuzana Janoušková

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

Místo: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

Seznámíte se s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka. Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)
Lektoruje: Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Zuzana Janoušková

Chtěli byste se seznámit s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), se školskou legislativou týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?
(Semináře s názvem První kroky při podpoře žáků s OMJ a Jak podpořit žáky s OMJ na ZŠ jsou stejné. Jen mají prozatím rozdílné názvy z důvodu procesu akreditace.)

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Petra Vávrová, Hana Mlynářová

Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić