Semináře na objednávku

Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka nabízíme přímo do Vaší školy, organizace či obce. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Semináře jsou určené pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků. Můžete se spojit s okolními školami a institucemi, které téma řeší a uspořádat seminář ve spolupráci s nimi. Minimální počet účastníků je 8, maximální počet je 18.

Máte o seminář na objednávku zájem? Vyplňte poptávkový formulář a my Vás budeme kontaktovat.

Sledujte také aktuální nabídku otevřených seminářů.

• Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě pro ZŠ

Rádi byste se seznámili s principy, konkrétními postupy a aktivitami při výuce češtiny jako druhého jazyka?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Zuzana Janoušková

• Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (ICT ve výuce žáků s OMJ v ZŠ)

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Petra Vávrová, Magdalena Hromadová

• Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Michaela Jiroutová, Blanka Blažková

• Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová

• Jak zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky (principy a metody) pro ZŠ a SŠ

Seznámíme Vás s principy a metodami výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do aktivit v běžné výuce základních a středních škol. Naučíte se sledovat obsahový a jazykový cíl výuky. Principy si vyzkoušíte a ověříte v praxi. Vytvoříte vyrovnávací plán jako nástroj pro plánování a sledování pokroků ve výuce.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (8 vyuč. hodin)

Účastníkům budou nabídnuty možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Barbora Loudová Stralczynská

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ (12 vyuč. hodin)

Získáte informace o procesu osvojování češtiny jako druhého jazyka u dětí v mateřské škole. Představíme Vám možnosti jazykové podpory formou individuální práce i práce s celou třídou. Získáte informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem.

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić, Barbora Loudová Stralczynská

• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ pro pokročilé

Rádi byste posílili kompetence při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem a získali informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které byste mohli využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ?

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić

• Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Získáte komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Seznámíte se s možnostmi a způsoby jazykové podpory, které se osvědčily v prostředí běžných MŠ.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (4 vyuč. hodiny)

Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Seznámit se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová, Radka Nováková, Blanka Blažková, Petra Vávrová

• Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. v ZŠ a SŠ (8 vyuč. hodin)

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová, Radka Nováková, Blanka Blažková, Petra Vávrová

• Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem II. v ZŠ a SŠ

Seznámíme Vás s modelem výuky, který umožní efektivní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách. Představíme praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová

• Čeština jako druhý jazyk a zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka

Seznámíme Vás se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce. Vyzkoušíte si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích. Získáte nástroje pro vyučování ČDJ v prostředí běžných škol.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Lektoruje: Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Markéta Slezáková

• Stručný vhled do jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

• Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Lektoruje: Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Zuzana Janoušková

• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (8 vyuč. hodin)

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?


Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

• Úvod do začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do MŠ (12 vyuč. hodin)

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková

• Výuka češtiny jako druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

Seznámíte se s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka. Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)
Lektoruje: Barbora Nosálová, Hana Mlynářová, Zuzana Janoušková

• První kroky při podpoře žáků s odlišným mateřským jazykem na ZŠ

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Vágnerová, Petra Vávrová, Hana Mlynářová

• Zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do činností pro celou třídu v MŠ

Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny
Lektoruje: Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić