Semináře na objednávku

Akreditované semináře nabízíme přímo do Vaší školy. Určeny jsou pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků z různých škol. Maximální počet účastníků ve skupině je 18.

Semináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky, metodiky prevence, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy a ty, kdo se při svém působení setkávají s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem.

Vyplňte poptávkový formulář a my Vás budeme kontaktovat.

Pravidelně vypisujeme v rámci projektů otevřené semináře pro zájemce z Prahy a celé ČR, sledujte také aktuální nabídku otevřených seminářů.

Seznámíme Vás se specifiky výuky češtiny jako cizího jazyka v kurzu i individuálně a s komunikačním přístupem ve výuce. Vyzkoušíte si, jak zohledňovat specifické potřeby žáků s OMJ a jak využívat přístup k češtině jako druhému jazyku pro výuku rodilých mluvčích. Získáte nástroje pro vyučování ČDJ v prostředí běžných škol.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)

Rádi byste se seznámili s principy, konkrétními postupy a aktivitami při výuce češtiny jako druhého jazyka?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Seznámíme Vás s principy výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do aktivit v běžné výuce a zároveň budeme sledovat obsahový a jazykový cíl výuky.

Rozsah: 120 vyučovacích hodin, distanční (e-learning) s 3 prezenčními setkáními

Chtěli byste se seznámit se specifiky výuky češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro žáky s odlišným mateřským jazykem a připravit se na výuku ČDJ v kurzu či individuálně?

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Chcete se seznámit s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (ŽOMJ), jejich pocity a potřebami po příchodu do české školy? Chcete se zorientovat v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i novelou školského zákona 2016?

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Seznámíme Vás s principy a metodami výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem do aktivit v běžné výuce základních a středních škol. Naučíte se sledovat obsahový a jazykový cíl výuky. Principy si vyzkoušíte a ověříte v praxi. Vytvoříte vyrovnávací plán jako nástroj pro plánování a sledování pokroků ve výuce.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)

Účastníkům budou nabídnuty možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Získáte informace o procesu osvojování češtiny jako druhého jazyka u dětí v mateřské škole. Představíme Vám možnosti jazykové podpory formou individuální práce i práce s celou třídou. Získáte informace o vedení jazykového kurzu v MŠ - zásady práce, tipy a náměty ke konkrétním činnostem.

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)

Rádi byste posílili kompetence při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem a získali informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které byste mohli využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ?

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)

Získáte komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Seznámíte se s možnostmi a způsoby jazykové podpory, které se osvědčily v prostředí běžných MŠ.

Rozsah: 40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)

Seznámíme Vás s modelem výuky, který umožní efektivní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách. Představíme praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Chtěli byste se na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe seznámit s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce? Seznámit se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Jak má vypadat spolupráce v tandemu učitel a asistent pedagoga? Jak by měly být vymezeny jednotlivé role při podpoře dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem? A jakým způsobem by měla probíhat vzájemná komunikace?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Seznámíme vás se školskou legislativou týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Rozsah: 8 vyučovacích hodin

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

Místo: 8 vyučovacích hodin

Chcete získat základní vhled do problematiky začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do českého předškolního vzdělávání?

Rozsah: 12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)

Seznámíte se s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka. Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin (2x8 hodin)

Chtěli byste se seznámit s výchozí situací nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), se školskou legislativou týkající se vzdělávání cizinců a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny

Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?

Rozsah: 4 vyučovací hodiny