Čeština jako druhý jazyk při výuce ve třídě

Rádi byste se seznámili s principy, konkrétními postupy a aktivitami při výuce češtiny jako druhého jazyka?

Rozsah: 
4 vyučovací hodiny

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci se seznámí s přístupem k češtině jako druhému jazyku a s principy jeho výuky, konkrétními postupy a aktivitami, které lze využít pro výuku vyučovacího předmětu český jazyk a literatura a zapojení žáků s OMJ do výuky.

OBSAH

  • co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ);
  • principy výuky češtiny jako druhého jazyka;
  • specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka;
  • ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ a jejich propojení s běžnou výukou českého jazyka;
  • tipy na zapojení žáků s OMJ do hodiny ČJL;
  • sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro učitele 1. stupně a učitele českého jazyka a literatury, kteří mají ve třídě žáky s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo