Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem v ZŠ a SŠ

Seznámíme Vás s modelem výuky, který umožní efektivní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem na základních a středních školách. Představíme praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou.

Datum: 
3. prosince 2018, 9:00 - 16:00
Místo: 
Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana
Lektoruje: 
MgA. Hana Mlynářová, Mgr. Tereza Vágnerová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.

Seminář navazuje na Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce, jehož absolvování je podmínkou.

OBSAH

  • Plánování jazykových a obsahových cílů výuky
  • Struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ
  • Aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace
  • Práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění
  • Metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství
  • Aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci
  • Představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva
  • Metody a aktivity vhodné pro opakování látky, hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ
  • Sdílení praxe
  • Výměna zkušeností

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala vědět a výkony obou lektorek byly více než profesionální.“
„Nejdřív jsem moc nevěděla, co od semináře očekávat, ale byla jsem velmi překvapená jeho přínosem pro moji práci.“

 

Projekt Inkluze pro každého (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351) je spolufinancovaný Evropskou unií.

logo