Dvojjazyční asistenti pedagoga do škol

Naučte se coby asistent pedagoga začleňovat děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a být partnerem učiteli ve třídě. Využijte Vaši dvojjazyčnost a naučte se pracovat s dětmi, které mají jazykovou bariéru, jež jim brání v plnohodnotném vzdělávání a začlenění do kolektivu. Představíme Vám související legislativu, materiály do výuky, týmovou spolupráci a hranice role asistenta pedagoga.

Datum: 
4. března – 10. června 2019, vždy jednou týdně odpoledne
Místo: 
IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00
Lektoruje: 
tým lektorů
Rozsah: 
63 vyučovacích hodin (42 hodin prezenční semináře, 21 hodin praxe)
Cena: 
zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy
DAP do škol

CÍL KURZU
Cílem vzdělávacího programu je vzdělávání pedagogických asistentů, speciálně zaměřené na asistenci dětem a žákům s odlišným mateřským jazykem. Účastníci budou zorientováni v legislativní rovině této problematiky, dokáží podpořit pedagoga při začleňování dětí a žáků s OMJ do výuky a pracovat s dětmi a žáky s OMJ individuálně i ve výuce. Budou znát vhodné výukové materiály, umět je použít a vlastní i vytvářet. Dále si budou vědomi vlastního vztahu k lidem s odlišným mateřským jazykem a dokážou s ním pracovat. Budou kompetentní pro komunikaci s rodičem dítěte žáka s OMJ a přesně znát hranice role AP.

OBSAH

  • Pozice a role asistenta v české škole – současná situace (teorie versus praxe).
  • Kdo je dítě/žák s odlišným mateřským jazykem.
  • Pedagogická práce s dětmi/žáky s OMJ.
  • Organizační začleňování dětí a žáků s OMJ do školy/třídy.
  • Výuka češtiny jako druhého jazyka (ČDJ).
  • Principy práce s žáky s OMJ ve výuce + tvorba výukových materiálů.
  • Osobnostní rozvoj – práce s předsudky.
  • Komunikace a spolupráce s učitelem.
  • Komunikace s rodiči dětí/žáků s OMJ a jejich podpora.
  • Asistentská praxe na MŠ/ZŠ s následnou reflexí.

HARMONOGRAM
Harmonogram kurzu je k nahlédnutí zde.

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je vhodný pro dvojjazyčné asistenty pedagoga v MŠ, ZŠ a SŠ a také pro zájemce o práci dvojjazyčného asistenta pedagoga na území hl. m. Prahy.

AKREDITACE
Kurz je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT - 968/2018-1-88). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého kurzu. Podmínkou získání osvědčení je účast na 6 prezenčních setkáních, zpracování 5 úkolů v e-learningu a zpracování vlastního portfolia.

OSVĚDČENÍ
Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého kurzu.

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
15

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE
Hanu Víznerovou, koordinátorku projektu DAP
viznerova@meta-ops.cz

Reference: 

Podívejte se na video: SVITLANA - Dvojjazyční asistenti pedagoga: příběhy úspěšné integrace

 

Kurz se koná v rámci projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.