E-learningový kurz pro učitele: principy práce s žáky s OMJ v běžné výuce

Seznámíme Vás s principy výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do aktivit v běžné výuce a zároveň budeme sledovat obsahový a jazykový cíl výuky.

Rozsah: 
120 vyučovacích hodin, distanční (e-learning) s 3 prezenčními setkáními

CÍL KURZU
Cílem kurzu je seznámit učitele s principy výuky, které umožní zapojení žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do aktivit v běžné výuce a zároveň sledovat obsahový a jazykový cíl výuky. Kurz povede účastníky ke zkoušení a ověřování si jednotlivých principů v praxi. Učitelé se seznámí s vyrovnávacím plánem (VP) jako nástrojem plánování a sledování pokroků ve výuce a vyzkouší si jeho tvorbu.

CHARAKTERISTIKA KURZU
Kurz bude kombinací distančního semináře (e-learning) a tří prezenčních setkání. Práce v e-learningu bude spočívat ve studiu informačních zdrojů, metodických a výukových materiálů, jejich diskutování či komentování a v plnění konkrétních praktických úkolů vztahujících se k jednotlivým tématům. Úkoly a diskuze se budou na e-learningu sdílet a komentovat. Účastník si díky plněným úkolům bude vytvářet vlastní portfolio, které bude také výstupem a podmínkou úspěšného absolvování semináře. Náplní prezenčních setkání bude diskuze nad jednotlivými úkoly a sdílení zkušeností. Na závěrečném setkání budou účastníci představovat svá portfolia. Součástí kurzu bude také natočení tzv. videohospitace, na kterou účastník dostane zpětnou vazbu. Obsah kurzu bude přizpůsoben potřebám a možnostem účastníků.

OBSAH

 • teoretická východiska inkluze žáků s OMJ;
 • jazykové a obsahové cíle ve výuce, formulace cílů;
 • aktivace předchozích dovedností a znalostí;
 • grafická vizualizace;
 • komunikace jako předpoklad k učení; kontinuální způsob výuky;
 • produkce jako nástroj pro rozvoj jazyka;
 • práce s odbornými texty;
 • forma zadávání úkolů;
 • plánování a příprava na výuku;
 • pedagogická diagnostika;
 • vyrovnávací plán jako nástroj podpory, plánování a hodnocení pokroku;
 • formativní hodnocení.

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je vhodný pro učitele jazykových, odborných i nejazykových předmětů na ZŠ a SŠ, kteří mají ve třídě žáky s OMJ.

AKREDITACE
Kurz je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT-899/2016-1-89). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého kurzu. Podmínkou získání osvědčení je účast na 6 prezenčních setkáních, zpracování 5 úkolů v e-learningu a zpracování vlastního portfolia.

Maximální počet účastníků: 10

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo