Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (ICT ve výuce žáků s OMJ v ZŠ)

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Jde o účinné nástroje podpory žáků s OMJ, které Vám umožní jejich efektivnější začlenění ve Vaší škole.

Datum: 
4. prosince 2018, 14:00 - 17:15
Místo: 
ZŠ Na Smetance, Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Lektoruje: 
Mgr. Petra Vávrová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma
* seminář je určen zájemcům z celé ČR

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci získají základní orientaci v mnohdy nepřehledném množství dostupných výukových materiálů.

OBSAH

  • materiály k výuce běžných předmětů na 1. a 2. stupni ZŠ a teoretická východiska k výuce češtiny jako druhého jazyka (ČDJ)
  • elektronické výukové materiály, zejména pracovní listy, které obsahuje web www.inkluzivniskola.cz
  • dostupné materiály k výuce ČDJ využitelné na interaktivní tabuli a mohou tak být použity při kurzu ČDJ, ale i při běžné výuce (zejména na 1. stupni)
  • e-learningové kurzy ČDJ, které lze využít pro žáky s odlišným mateřským jazykem
  • představení webových prostředí e-learningu především www.cestina2.cz
  • tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na základních školách.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 25098/2016-1-711). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo