Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (ICT ve výuce žáků s OMJ v ZŠ)

Provedeme Vás dostupnými internetovými a elektronickými zdroji a nástroji pro výuku češtiny jako druhého jazyka. Informace Vám pomohou zefektivnit začlenění žáků s OMJ ve Vaší škole.

Datum: 
14 května 2019, 15:00 - 18:15
Místo: 
NYMBURK - Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779/10, 288 02 Nymburk
Lektoruje: 
Mgr. Alena Jonášová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma
META, o.p.s. seminář pro pedagogy - foto

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci získají přehled o dostupných výukových materiálech pro žáky s OMJ s důrazem na výuku češtiny jako druhého jazyka (ČDJ).

OBSAH

  • elektronické výukové materiály, zejména pracovní listy, které obsahuje web www.inkluzivniskola.cz,
  • dostupné materiály k výuce ČDJ v kurzu ČDJ i při běžné výuce,
  • materiály k výuce běžných předmětů umožňující začlenění žáků s OMJ do výuky,
  • teoretická východiska k výuce ČDJ,
  • e-learningové kurzy ČDJ (např. www.cestina2.cz), které lze využít pro žáky s odlišným mateřským jazykem,
  • tipy na další elektronické zdroje využitelné při výuce ČDJ.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky zabývající se vzděláváním žáků s OMJ na základních školách.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 25098/2016-1-711). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 12

Kontaktujte nás pro více informací

Bc. Klára Šuvarská
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Seminář splnil má očekávání.“
„Seminář mi poskytl mnoho užitečných informací. Výkon lektorky byl vynikající. Děkuji za příjemný výstup a přátelské jednání.„

 

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo