NOVINKA: Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

Datum: 
27. března 2018, 9:00 - 16:00
Místo: 
PRAHA - JABOK, Salmovská 8, Praha 2 - malá aula
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Blanka Blažková
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma
* pro zájemce z celé ČR
Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

CÍL SEMINÁŘE
Seznámíte se s možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na středních školách. Důraz bude kladen nejen na legislativní možnosti podpory a na podporu v hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) nebo v běžných hodinách českého jazyka a literatury (ČJL), ale také na přípravu těchto studentů na závěrečnou maturitní zkoušku ČJL.

OBSAH

  • Úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ
  • Legislativa pro praxi SŠ
  • Nástroje podporující žáky s OMJ při výuce ČDJ
  • Postupy práce ve výuce žáků s OMJ v běžné hodině ČJL s ukázkou specifické formy podpory
  • Tipy, metody a ukázkové materiály pro přípravu žáků s OMJ na maturitní zkoušku z ČJL
  • Ukázky výukových materiálů
  • Sdílení praxe
  • Výměna zkušeností

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je určen zejména učitelům českého jazyka a literatury na SŠ, SOU a gymnáziích. Vítáni jsou také výchovní poradci, speciální pedagogové, koordinátoři inkluze, asistenti pedagoga či vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří se zabývají vzděláváním žáků s OMJ na středních školách.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 29022/2017-1-1124). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo