Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na SŠ

Máte na střední škole žáky s odlišným mateřským jazykem a chcete je podpořit? Učíte český jazyk a literaturu a chcete své žáky dostatečně připravit k maturitní zkoušce z ČJL? Řešíte, jak je zapojovat do výuky a zároveň učit česky?

Datum: 
21. listopadu 2018, 9:00 - 16:00
Místo: 
Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Blanka Blažková
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

CÍL SEMINÁŘE
Seznámíte se s možnostmi podpory žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na středních školách. Důraz bude kladen nejen na legislativní možnosti podpory a na podporu v hodinách češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) nebo v běžných hodinách českého jazyka a literatury (ČJL), ale také na přípravu těchto studentů na závěrečnou maturitní zkoušku ČJL.

OBSAH

  • Úvod do tématu vzdělávání žáků s OMJ
  • Legislativa pro praxi SŠ
  • Nástroje podporující žáky s OMJ při výuce ČDJ
  • Postupy práce ve výuce žáků s OMJ v běžné hodině ČJL s ukázkou specifické formy podpory
  • Tipy, metody a ukázkové materiály pro přípravu žáků s OMJ na maturitní zkoušku z ČJL
  • Ukázky výukových materiálů
  • Sdílení praxe
  • Výměna zkušeností

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je určen zejména učitelům českého jazyka a literatury na SŠ, SOU a gymnáziích. Vítáni jsou také výchovní poradci, speciální pedagogové, koordinátoři inkluze, asistenti pedagoga či vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří se zabývají vzděláváním žáků s OMJ na středních školách.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 29022/2017-1-1124). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Lektorky se perfektně doplňovaly, měly šmrnc a bavily nás. Plno užitečných věcí jsme se dozvěděli. Výkon super! Nemám co dodat, bylo to moc fajn.“
„Seminář byl dobře vyvážený. Profesionální výkon lektorek."

„Dozvěděla jsem se mnoho praktických informací. Seminář splnil má očekávání.“
„Seminář byl velmi přínosný a vyhovující ve všem. Obě lektorky hodnotím na výbornou. Konečně lektorky, které mluví z praxe.“

 

Projekt Inkluze pro každého (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351) je spolufinancovaný Evropskou unií.

logo