Jak podpořit žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ

Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat.

Datum: 
7. března 2019, 9:00-16:00
Místo: 
IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1
Lektoruje: 
Mgr. Tereza Vágnerová, Mgr. Petra Vávrová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému.

Na základě zážitku se vyvodí potřeby nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), učitele a třídního kolektivu. Účastníci se seznámí s postupy, jak tyto tři skupiny podpořit.

OBSAH

  • vhled do tématu vzdělávání žáků s OMJ,
  • legislativa pro praxi ZŠ s ohledem na podporu žáků s OMJ (nárok na jazykovou přípravu a podporu ve výuce, asistent pedagoga, PLPP, IVP, hodnocení aj.),
  • role školy, přijímání žáků s OMJ, zařazení do ročníků, tipy pro komunikaci a spolupráci s rodiči žáků s OMJ,
  • ukázky praxe škol – modely začleňování žáků s OMJ,
  • situace žáků s OMJ v českých školách – jejich potřeby a pocity, opatření po přijetí, jak komunikovat s žákem s OMJ,
  • sdílení praxe, výměna zkušeností.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro všechny pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ, je určen vedoucím pracovníkům škol, učitelům 1. a 2. stupně ZŠ, koordinátorům inkluze, asistentům pedagoga, speciálním pedagogům, metodikům prevence a výchovným poradcům. Seminář je veden interaktivní a zážitkovou formou.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (c.j. MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.
(Semináře s názvem První kroky při podpoře žáků s OMJ a Jak podpořit žáky s OMJ na ZŠ jsou stejné. Jen mají prozatím rozdílné názvy z důvodu procesu akreditace.)

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář splnil moje očekávání. Jako úvod do problematiky je to perfektní. Mnoho impulzů, podnětů. Děkuji za zapálený přístup a srozumitelný i příjemný projev obou lektorek. Je znát jejich zájem i bohatá praxe i spojení s realitou.“
„Seminář se mi velmi líbil, byl pro mě přínosný. Pracuji v Pedagogicko- psychologické poradně jako speciální pedagog. Informace předávám dál pedagogům na školách, na schůzkách výchovných poradců a samozřejmě info předávám na poradě i mým kolegům a kolegyním. Ohledně seminářů mám i srovnání, Vaše kolegyně byly v Karlových Varech v r. 2009, během čtyř let udělaly obrovský kus práce, touto cestou děkuji. Myslím si, že je to přínosné pro všechny.“

 

Projekt Inkluze pro každého (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351) je spolufinancovaný Evropskou unií.

logo