Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Účastníkům budou nabídnuty možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka.

Datum: 
6. a 20. listopadu 2018, vždy 13:30 - 16:45
Místo: 
Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1 (II. p., sál č. 3, místnost č. 219)
Lektoruje: 
Bc. Kristýna Chmelíková a Mgr. Petra Ristič
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je nabídnout účastníkům možnosti jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v rámci celé třídy a také formou kurzu češtiny jako druhého jazyka. Účastníci získají informace o metodě KIKUS, tipy a náměty ke konkrétním činnostem. Součástí semináře budou video záznamy lekce češtiny z praxe a příprava jazykových činností samotnými účastníky. Prostor bude také pro sdílení zkušeností a diskuse účastníků.

OBSAH SEMINÁŘE

  • stručné informace o procesu osvojování druhého jazyka,
  • možnosti jazykové podpory dětí s OMJ (při řízených činnostech pro celou třídu a v kurzu češtiny),
  • video záznamy z jazykových cvičení a lekcí v praxi,
  • náměty k činnostem pro jednotlivé jazykové roviny,
  • metoda KIKUS - organizace, volba témat, struktura lekce, metodické zásady,
  • příprava konkrétních lekcí ve skupinách s prezentací a zpětnou vazbou,
  • prostor pro diskusi na vybraná témata.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT-26985/2015-1-705).

Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář byl všeobecně přínosný a lektorka měla široké vědomosti.“
„Ze semináře jsem nadšená. Lektorka byla úžasná! Má bohaté zkušenosti s prací s dětmi s odlišným mateřským jazykem.“

 

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo