• Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ pro pokročilé

Chcete načerpat novou inspiraci a tipy na jazykové hry pro systematickou podporu češtiny dětí s OMJ? Zajímají vás principy práce s celou třídou? Chcete vidět konkrétní příklady činností usnadňující zapojení dětí s OMJ?

Lektoruje: 
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić
Rozsah: 
8 nebo 12 vyučovacích hodin
Cena: 
1 350,- Kč / osoba (8 hod. seminář), 2 150,- Kč / osoba (12 hod. seminář)

CÍL SEMINÁŘE
Dvoudílný seminář navazuje na získané znalosti a dovednosti z úvodního jazykového semináře Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ a více se zaměřuje na jejich aplikaci v praxi. Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do prostředí českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou moci využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Hlavní náplní budou konkrétní ukázky a náměty pro práci s celou třídou i pro výuku češtiny v kurzu, účastníci si také samy některé činnosti vyzkouší. Video záznamy pak poskytnou jasný vhled do přímé práce s dětmi a zavádění doporučených zásad do praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • konkrétní činnosti zohledňující přítomnost dětí s OMJ ve třídě,
  • přípravy na činnosti a video záznam z realizace činností s dětmi,
  • tvorba IVP podle novely ŠZ, nastínění postupu zpracování IVP a předloha vzorově zpracovaného plánu pro konkrétní dítě,
  • vhodné texty (básně a písně) a hudební činnosti jako prostředek rozvoje jazyka,
  • jazyková podpora v kurzu češtiny (tedy práce s malou skupinou dětí s OMJ) konkrétní lekce, jejich jazyková náplň, návaznost a vhodné typy činností,
  • nové video záznamy z kurzů češtiny s následným zaměřením na jednotlivé aspekty lekce,
  • využití metody KIKUS v praxi, seznámení s prostředím KIKUS digital,
  • vlastní nápady pedagogů při zpracování lekcí a sdílení zkušeností a diskuse k dílčím tématům.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

DOPORUČENÍ
Seminář navazuje na základní jazykový seminář Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ, nabízí prohlubující vhled do témat. Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (8 hod. seminář - č.j.: MSMT-403/2019-1-84, 12 hod. seminář - č.j.: MSMT - 6489/2017-1-387). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář splnil má očekávání. Vystupování lektorky bylo velmi profesionální a příjemné.„
„Výborný seminář! Obzvláště oceňuji, zde všechny činnosti jsou odzkoušeny ve vlastní praxi lektorek. Už se těším na další seminář.“