Jazyková podpora dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ pro pokročilé

Rádi byste posílili kompetence při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem a získali informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které byste mohli využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ?

Datum: 
4. dubna 2019, 12:00-16:45 hod. a 11. dubna 2019, 11:30-16:15 hod.
Místo: 
Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana, Praha 1
Lektoruje: 
PhDr. Tereza Linhartová, Bc. Šárka Schejbalová, Bc. Kristýna Chmelíková, Mgr. Petra Ristič
Rozsah: 
12 vyučovacích hodin (2x6 hodin)
Cena: 
zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

CÍL SEMINÁŘE
Dvoudílný seminář navazuje na získané znalosti a dovednosti z úvodního jazykového semináře Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ a více se zaměřuje na jejich aplikaci v praxi. Cílem semináře je posílit kompetence pedagogických pracovníků při jazykové podpoře dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do prostředí českého předškolního vzdělávání. Účastníci získají informace, materiály, metodická doporučení a praktické dovednosti, které budou moci využít při každodenní práci s dětmi s OMJ v prostředí inkluzivní MŠ. Hlavní náplní budou konkrétní ukázky a náměty pro práci s celou třídou i pro výuku češtiny v kurzu, účastníci si také samy některé činnosti vyzkouší. Video záznamy pak poskytnou jasný vhled do přímé práce s dětmi a zavádění doporučených zásad do praxe.

OBSAH SEMINÁŘE

  • Konkrétní činnosti zohledňující přítomnost dětí s OMJ ve třídě
  • přípravy na činnosti a video záznam z realizace činností s dětmi;
  • tvorba IVP podle novely ŠZ, nastínění postupu zpracování IVP a předloha vzorově zpracovaného plánu pro konkrétní dítě;
  • vhodné texty (básně a písně) a hudební činnosti jako prostředek rozvoje jazyka;
  • jazyková podpora v kurzu češtiny (tedy práce s malou skupinou dětí s OMJ) konkrétní lekce, jejich jazyková náplň, návaznost a vhodné typy činností;
  • nové video záznamy z kurzů češtiny s následným zaměřením na jednotlivé aspekty lekce;
  • využití metody KIKUS v praxi, seznámení s prostředím KIKUS digital;
  • vlastní nápady pedagogů při zpracování lekcí a sdílení zkušeností a diskuse k dílčím tématům.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

DOPORUČENÍ
Seminář navazuje na základní jazykový seminář Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ, nabízí prohlubující vhled do témat. Seminář je vhodný pro vedoucí pracovníky mateřských škol i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním dětí s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT - 6489/2017-1-387). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Seminář splnil má očekávání. Vystupování lektorky bylo velmi profesionální a příjemné.„
„Výborný seminář! Obzvláště oceňuji, zde všechny činnosti jsou odzkoušeny ve vlastní praxi lektorek. Už se těším na další seminář.“

 

Projekt Inkluze pro každého (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351) je spolufinancovaný Evropskou unií.

logo