Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Získáte komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole. Seznámíte se s možnostmi a způsoby jazykové podpory, které se osvědčily v prostředí běžných MŠ.

Datum: 
7. a 20. března, 17. dubna, 15. května 2018, vždy 12:00 - 16:45
Místo: 
PRAHA – 7.3., 17.4. a 15.5. JABOK, Salmovská 8, Praha 2, 20.3. Skautský institut, Staroměstské náměstí 1/4, Praha 1 - sál Minuta
Lektoruje: 
PhDr. Tereza Linhartová, Mgr. Petra Ristič, Bc. Kristýna Chmelíková
Rozsah: 
40 vyučovacích hodin (24 hodin prezenční semináře, 16 hodin e-learning)
Cena: 
zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy
Komplexní program jazykové podpory dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ

CÍL KURZU
Účastníci vzdělávacího programu získají komplexní znalosti a dovednosti v oblasti začleňování a jazykové podpory dětí s OMJ v MŠ. Cílem je především nabídnout pedagogům konkrétní možnosti, činnosti a způsoby jazykové podpory již vyzkoušené v běžné praxi českých MŠ. Účastníkům bude poskytnut prostor pro vlastní aktivitu, zkoušení činností ve své praxi a následně pak reflexi, s cílem rozvinout dovednosti zejména v samostatném plánování, přípravě a realizaci aktivit a dalších podpůrných činností ve své třídě.

CHARAKTERISTIKA
Hlavním tématem vzdělávacího programu je jazyková podpora dětí v rámci celé třídy a pak také v kurzu češtiny. Obsahová náplň je zaměřena především prakticky na prezentaci konkrétních činností, lekcí a materiálů pro jazykovou podporu dětí s OMJ. V průběhu semináře budou využívána videa z praxe, prostor bude dán vlastní aktivitě účastníků a skupinové diskusi. Díky rozsáhlejší časové dotaci jde náplň kurzu více do hloubky a nabízí různé konkrétní příklady.
Vzdělávací program nabízí 4 šestihodinová prezenční setkání a na ně navazující individuální aktivity ve sdíleném e-learningovém prostředí (2 x 8 vyučovacích hodin). Individuální práce bude spočívat ve splnění několika úkolů a vložení do sdílené složky v e-learningovém prostředí. Ve sdílené složce pak účastníci najdou materiály od ostatních, které mohou využít ve své práci a také videa dobré praxe z kurzů češtiny pro děti s OMJ. V rámci e-learningového prostředí budou lektorky poskytovat také zpětnou vazbu účastníkům.

OBSAH PREZENČNÍCH SEMINÁŘŮ
(proběhnou 4 šestihodinová prezenční setkání)

 • Podpora dětí s OMJ při práci s celou třídou (výběr vhodných činností či jejich úprava)
 • Videa z praxe (způsob práce s celou třídou)
 • Jazyková podpora dětí s OMJ v kurzu češtiny (zásady, příklady, videa z praxe)
 • Konkrétní činnosti rozvíjející jazykové roviny s důrazem na gramatiku
 • Metoda KIKUS
 • Materiály a nástroje pro práci s dětmi (jazyková diagnostika, tabulka přípravy na lekce, KIKUS digital)
 • Stručné informace o legislativních podmínkách (stupně podpůrných opatření)
 • Informace o tvorbě PLPP a IVP pro děti s OMJ, vzorový IVP pro dítě s OMJ

OBSAH E-LEARNINGU
(2 bloky vzdělávání v e-learningovém prostředí)

 • Tvorba jazykových činností pro děti s OMJ
 • Vyhledání vhodných písniček a básniček pro jazykovou podporu dětí s OMJ
 • Materiály vhodné pro rozvoj češtiny, popis konkrétních činností
 • Analýza videí z lekce češtiny
 • Využití evaluačního formuláře a přípravy na lekci ČDJPodpora dětí s OMJ při práci s celou třídou (výběr vhodných činností či jejich úprava)

PRO KOHO JE KURZ URČEN
Pedagogickým pracovníkům mateřských škol, příp. vedoucím pracovníků MŠ, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového prostředí.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Seminář se koná v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a je určen pouze účastníkům z Prahy.

logo