• Metody ve výuce s žáky s odlišným mateřským jazykem II. v ZŠ a SŠ

Máte již zkušenosti se začleňováním žáků s OMJ do výuky a potřebujete načerpat novou inspiraci? Hledáte další praktické postupy, nástroje a metody jak pro práci s žáky s OMJ tak s celou třídou? Zajímají vás zkušenosti z praxe vašich kolegů a kolegyň?

Lektoruje: 
Tereza Vágnerová, Hana Mlynářová, Michaela Jiroutová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin

CÍL SEMINÁŘE
Cílem semináře je seznámení účastníků s modelem výuky, který umožní efektivně zapojit žáky s odlišným mateřským jazykem do výuky a představení praktických postupů, metod a aktivit, pro jednotlivé fáze vyučovací jednotky (evokace, výklad, procvičování a opakování), které pedagogům poskytnou účinné nástroje jak pro práci s žáky s OMJ, tak i s celou třídou.

Seminář navazuje na Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I., jehož absolvování je podmínkou.

OBSAH

  • Plánování jazykových a obsahových cílů výuky
  • Struktura hodiny/bloku odpovídající na potřeby žáků s OMJ
  • Aktivace předchozích dovedností, zkušeností a vědomostí, motivace
  • Práce se slovní zásobou, s pokyny, instrukcemi a ověřováním porozumění
  • Metody pro práci s textem a rozvoj čtenářství
  • Aktivity na ústní i písemnou jazykovou produkci a komunikaci
  • Představení nástrojů na procvičení jazykových struktur a obsahu učiva
  • Metody a aktivity vhodné pro opakování látky, hodnocení a sebehodnocení žáků s OMJ
  • Sdílení praxe
  • Výměna zkušeností

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, učitele SOŠ a SOU, výchovné poradce, asistenty pedagoga, speciální pedagogy.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (č.j.: MSMT- 12879/2017-1-647). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala vědět a výkony obou lektorek byly více než profesionální.“
„Nejdřív jsem moc nevěděla, co od semináře očekávat, ale byla jsem velmi překvapená jeho přínosem pro moji práci.“