Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce

Na základě vlastního zážitku, zkušenosti a reflexe se seznámíte s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce. Seznámíte se s metodami využitelnými při vzdělávání žáků s OMJ na základních i středních školách.

Datum: 
13. listopadu 2018, 9:00 - 16:00
Místo: 
Americké centrum, Tržiště 366/13, 118 00 Malá Strana
Lektoruje: 
Mgr. Michaela Jiroutová, Mgr. Tereza Vágnerová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma
Principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci se na základě vlastní zkušenosti a reflexe seznamují s principy práce s žáky s odlišným mateřským jazykem ve výuce a s metodami využitelnými při jejich vzdělávání.

OBSAH

  • Vymezení přístupu ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)
  • Pojmenování základních principů práce s žáky s OMJ
  • Metody podporující žáky s OMJ při výuce v běžné třídě ZŠ a SŠ
  • Ukázky výukových materiálů,
  • Plány podpory (PLPP, IVP)
  • Sdílení praxe
  • Výměna zkušeností

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Pro pedagogické pracovníky a všechny, kteří se zabývající se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem.

AKREDITACE
Seminář je akreditovaný MŠMT (č.j.: MSMT - 905-2017-1-119). Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

Mgr. Jana Andělová, MŠ a ZŠ Sdružení
"Informace ze semináře využívám ve své praxi DENNĚ - doučuji cizince. Chtěla bych ale připomenout, že mi SEMINÁŘ VELMI POMOHL zejména orientovat se v dané problematice a DÍKY NĚMU - Vašim informacím a inspirativním přístupům - můžu dělat svou práci profesionálněji než před jeho absolvováním. Děkuji za vše a přeji hodně úspěchů v další práci."

Mgr. Eva Kašparová, 2. ZŠ Dobříš
"Seminář byl svým obsahem zcela odpovídající současným potřebám školy. Z portálu jsem si stáhla především materiály týkající se vstupní úrovně žáka cizince. Ze semináře jsem poskytla zpětnou vazbu kolegyním ve škole, které ještě nic podobného neabsolvovaly a měly aktuálně ve třídě žáka cizince. Pomohlo nám to u obou případů, kdy šlo o Ukrajinku a Rusa. Vytvořili jsme vyrovnávací plány a u jednoho žáka máme již zpět i vyšetření v PPP pro IVP. Děkuji a budeme se těšit, že více pedagogů bude mít možnost se Vašeho semináře zúčastnit."

 

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo