Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Jak má vypadat spolupráce v tandemu učitel a asistent pedagoga na mateřské, základní či střední škole? Jak by měly být vymezeny jednotlivé role při podpoře dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem? A jakým způsobem by měla probíhat vzájemná komunikace?

Datum: 
14. března 2018, 14:00-17:15
Místo: 
PRAHA – pro ZŠ a SŠ - Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1 a pro MŠ - JABOK, Salmovská 8, Praha 2, učebna č. 4, II. p.
Lektoruje: 
PhDr. Kristýna Titěrová (ZŠ a SŠ), PhDr. Tereza Linhartová (MŠ)
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy
Spolupráce učitele a asistenta pedagoga v ZŠ a SŠ

Workshop bude z kapacitních důvodů rozdělen zvlášť pro MŠ (PRAHA – JABOK, Salmovská 8, Praha 2, učebna č. 4, II. p., lektoruje PhDr. Tereza Linhartová) a pro ZŠ a SŠ (Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, lektoruje PhDr. Kristýna Titěrová). Termín a čas zůstávají nezměněny.

CÍL WORKSHOPU
Účastníci se seznámí s možnostmi efektivní spolupráce asistenta pedagoga s učitelem, s vymezením jednotlivých rolí při podpoře žáků s OMJ a se způsobem nastavení vzájemné komunikace.

TÉMATA

  • Pojmenování různých možností spolupráce učitele a asistenta pedagoga ve výuce
  • Reflexe vlastních zkušeností ze spolupráce učitele a pojmenování potřeb pro fungující spolupráci
  • Společné plánování práce – možnosti, efektivita
  • Prostor pro vytvoření vlastních pravidel spolupráce

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Pedagogičtí pracovníci, učitelé a asistenti pedagoga v mateřských, základních a středních školách.

Workshop není akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého workshopu.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Workshop se koná v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a je určen pouze účastníkům z Prahy.

logo