Spolupráce učitele a (dvojjazyčného) asistenta pedagoga v MŠ

Cílem workshopu je pojmenovat si činnosti, kterými asistent pedagoga může podporovat učitele a děti ve třídě. Účastníci si prodiskutují možnosti a formy spolupráce učitele a asistenta pedagoga, které vedou k efektivní spolupráci. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

Datum: 
28. května 2019, 14:00 – 17:15
Místo: 
Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00
Lektoruje: 
PhDr. Tereza Linhartová a Mgr. Regina Ouhledová
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy
DAP do škol

CÍL A OBSAH WORKSHOPU
Cílem workshopu je pojmenovat si činnosti, kterými asistent pedagoga může podporovat učitele a děti ve třídě. Účastníci si prodiskutují možnosti a formy spolupráce učitele a asistenta pedagoga, které vedou k efektivní spolupráci. Zároveň si účastníci vyjasní své role, kompetence i činnosti tak, aby se oba cítili dobře ve třídě i při spolupráci.

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Workshop je určen pro tandem učitel – (dvojjazyčný) asistent pedagoga působící v mateřské škole na území hl. m. Prahy.

AKREDITACE
Workshop je akreditován MŠMT (č.j.: 7075/2018-1-297) Účastníci obdrží po jeho absolvování v plné délce certifikát.

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
16

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE
Hanu Víznerovou, koordinátorku projektu DAP
viznerova@meta-ops.cz

Reference: 

Podívejte se na video: SVITLANA - Dvojjazyční asistenti pedagoga: příběhy úspěšné integrace

 

Workshopy jsou realizovány v rámci Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806), který je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.