Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Datum: 
1. dubna 2019, 9:00-16:00
Místo: 
IPR Praha - Pražské kreativní centrum, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1
Lektoruje: 
Mgr. Barbora Nosálová, MgA. Hana Mlynářová
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma
* seminář je určen pouze zájemcům vykonávajícím svou činnost na území hl. m. Prahy

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě, včetně dostupných a v praxi použitelných materiálů.

OBSAH

  • co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ);
  • principy výuky češtiny jako druhého jazyka;
  • specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka;
  • ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ;
  • výukové aktivity a materiály a jejich využití při běžné výuce (portál www.inkluzivniskola.cz);
  • sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Děkuji za tvůrčí a přátelskou atmosféru semináře!“
„Seminář byl skvělý a už se těším na další.“

 

Projekt Inkluze pro každého (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000351) je spolufinancovaný Evropskou unií.

logo