Úvod do výuky češtiny jako cizího/druhého jazyka pro ZŠ a SŠ

Chcete se seznámit s přístupy k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka? Představíme Vám principy, postupy a metody výuky ČDJ. Ukážeme Vám materiály a aktivity, které můžete využívat v prostředí běžné třídy.

Datum: 
15. dubna 2019, 10:00-17:00
Místo: 
BRNO - Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 530/73, Brno 602 00, učebna č. 121
Lektoruje: 
Mgr. Markéta Slezáková
Rozsah: 
8 vyučovacích hodin
Cena: 
zdarma

CÍL SEMINÁŘE
Účastníci semináře se seznámí s odlišností přístupů k výuce českého jazyka jako cizího/druhého nebo jako mateřského jazyka, s principy výuky češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a s postupy a metodami jejich začleňování do předmětu český jazyk a literatura v běžné třídě, včetně dostupných a v praxi použitelných materiálů.

OBSAH

  • co je čeština jako druhý jazyk (ČDJ);
  • principy výuky češtiny jako druhého jazyka;
  • specifická strukturace učiva i gramatiky vycházející z didaktiky češtiny jako cizího jazyka;
  • ukázky konkrétních postupů a aktivit výuky ČDJ;
  • výukové aktivity a materiály a jejich využití při běžné výuce (portál www.inkluzivniskola.cz);
  • sdílení praxe.

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN
Seminář je vhodný pro pedagogy zabývající se výukou češtiny pro cizince, ale i pro jednotlivé pedagogy zabývající se vzděláváním žáků s OMJ.

AKREDITACE
Seminář je akreditován MŠMT (Č.j.: MSMT- 21441/2017-1-909). Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého semináře.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Děkuji za tvůrčí a přátelskou atmosféru semináře!“
„Seminář byl skvělý a už se těším na další.“

 

Seminář je realizován v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VIII (reg. č. AMIF/7/03), který je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

logo