Workshop: Zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do činností pro celou třídu v MŠ

Setkáváte se při své práci v mateřské škole s dětmi cizinci? Přemýšlíte nad tím, jak jim poskytovat dostatečnou jazykovou podporu? A jak pracovat s celou třídou, aby činnosti byly přínosné pro všechny děti?

Datum: 
12. dubna 2018, 13:30 - 16:45
Místo: 
PRAHA – Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1
Lektoruje: 
Mgr. Petra Ristič
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny
Cena: 
zdarma
* pouze pro zájemce vykonávající svou činnost na území hl. města Prahy
Zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do činností pro celou třídu v MŠ

CÍL WORKSHOPU
Během workshopu Vám nabídneme principy práce s celou třídou v mateřské škole. Osvědčené nápady a tipy, které Vám doporučíme, jsou přizpůsobené dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) s cílem jejich zapojení do skupinových činností. Tyto činnosti jsou výběrem z nově vznikající publikace Nápadník aktivit pro podporu dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, jež bude publikována v červnu 2018.

OBSAH

  • Desatero zásad práce s celou třídou
  • Prezentace konkrétně zpracovaných řízených činností
  • Video z realizace činností s dětmi
  • Materiály pro účastníky k prezentovaným činnostem
  • Formulace cílů a podpory pro děti s OMJ

PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

Workshop není akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého workshopu.

Maximální počet účastníků: 20

Kontaktujte nás pro více informací
Mgr. Kristýna Slavatová
vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

 

Workshop se koná v rámci projektu Češtinou k inkluzi (reg. č. CZ.07.4.680.00.015_0050000057), který je podpořen Operačním programem Praha - Pól růstu ČR a je určen pouze účastníkům z Prahy.

logo