• Zapojení dětí s odlišným mateřským jazykem do činností pro celou třídu v MŠ

Máte ve třídě děti s OMJ a chcete podpořit jejich začleňování? Zajímají vás principy práce, které umožní dětem zapojit se s porozuměním do řízených činností? Chcete vidět konkrétní příklady?

Lektoruje: 
Tereza Linhartová, Kristýna Chmelíková, Petra Ristić
Rozsah: 
4 vyučovací hodiny

CÍL WORKSHOPU
Během workshopu Vám nabídneme principy práce s celou třídou v mateřské škole. Osvědčené nápady a tipy, které Vám doporučíme, jsou přizpůsobené dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ) s cílem jejich zapojení do skupinových činností. Tyto činnosti jsou výběrem z nově vznikající publikace Nápadník aktivit pro podporu dětí s odlišným mateřským jazykem v MŠ, jež bude publikována v červnu 2018.

OBSAH

  • Desatero zásad práce s celou třídou.
  • Prezentace konkrétně zpracovaných řízených činností.
  • Video z realizace činností s dětmi.
  • Materiály pro účastníky k prezentovaným činnostem.
  • Formulace cílů a podpory pro děti s OMJ.
  • PRO KOHO JE WORKSHOP URČEN
  • Pro pedagogické pracovníky mateřských škol, kteří se v rámci svého působení setkávají s dětmi přicházejícími z odlišného jazykového a kulturního prostředí.

Workshop není akreditován MŠMT. Účastníci obdrží osvědčení po absolvování celého workshopu.

Maximální počet účastníků: 18

Kontaktujte nás pro více informací

vzdelavani@meta-ops.cz
222 521 446, 773 609 395

Reference: 

„Se seminářem a jeho obsahem jsem byla více než spokojena. Získala jsem mnoho praktických ukázek, za které děkuji.“
„Odnesla jsem si spoustu nápadů pro zpestření hodin češtiny. Odcházím spokojená a určitě brzy přijdu znovu na další seminář.“