Setkání platformy

První setkání platformy se uskutečnilo 31. října 2013 v Americkém centru - zápis.

V prosinci a lednu jsme s odborníky diskutovali jednotlivé oblasti týkající se vzdělávání žáků s OMJ. Zápisy ze setkání si můžete přečíst:

Druhé setkání platformy proběhlo 4. února 2014.

Zápis ze setkání obsahuje konkrétní diskutované návrhy.

Dále jsou k nahlédnutí:

  • mapa institucionálního uspořádání

Třetí setkání platformy proběhlo 15. května 2014

Třetí setkání platformy proběhlo 15. května 2014 v Americkém centru v Praze. V průběhu setkání byly diskutovány návrhy opatření a doporučení, vzešlé z expertních pracovních skupin a předchozích setkání platformy.

Výstup z ročního působení platformy (soubor systémových doporučení) byl prezentován 4. června 2014 v rámci kulatého stolu, který se uskutečnil v prostorách MŠMT v Praze za účasti zástupců všech důležitých aktérů integračního procesu.