Služby pro cizince

META, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje děti a žáky s odlišným mateřským jazykem a pedagogické pracovníky při práci s nimi.

Poradenství ve vzdělávání

Sociální pracovníci META, o.p.s. nabízejí klientům bezplatné odborné sociální poradenství specializované na oblast vzdělávání.

Klienty poradenství se mohou stát cizinci bez rozdílu věku a typu pobytu v ČR. V případě potřeby mohou sociální pracovníci asistovat při řešení problému a zajistit tlumočníka.

Na všechny konzultace je nutné předem se objednat: poradenstvi@meta-ops.cz.

Doučování pro žáky ZŠ a SŠ

Ve spolupráci s dobrovolníky nabízíme žákům ZŠ a SŠ, kteří mají potíže se zvládnutím školního učiva kvůli jazykové bariéře, bezplatné individuální i skupinové doučování či přípravu na zkoušky.

Kurzy češtiny

META, o.p.s. organizuje kurzy češtiny pro cizince:

Volnočasové aktivity pro cizince - klub Čekuj!, aneb Česká kultura jinak

Náš klub Čekuj!, aneb Česká kultura jinak pořádá pro cizince žijící v ČR bezplatné volnočasové aktivity - akce, výlety, tématické večery zaměřené na seznámení s českou kulturou.

Knihovna a internet

Pro naše klienty nabízíme též využití knihovny, studovny a počítačů s internetem. Připravujeme v nových prostorech Žerotínova 35.

Kontakt

Služby pro cizince jsou poskytovány na adrese Žerotínova 35, 130 00 Praha 3 - Žižkov.