Služby pro pedagogy

META, o.p.s. se věnuje podpoře pedagogických pracovníků ve všech typech škol a školských zařízeních při práci s žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Podpora probíhá zejména formou vzdělávacích aktivit, poradenství a metodické podpory, asistence na školách a tvorby vzdělávacích materiálů. Zároveň spravujeme webový portál www.inkluzivniskola.cz.

Aktuální nabídka otevřených seminářů pro pedagogy

Nabízíme akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z našich dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Aktuální termíny seminářů, anotace a přihlášky najdete na stránce Aktuální nabídka otevřených seminářů.

Přehled akreditovaných seminářů na objednávku pro pedagogy

Pokud si z nabídky otevřených seminářů nevyberete, podívejte se na kompletní Přehled akreditovaných seminářů pro pegagogy.

Zvolený seminář je možné realizovat na objednávku přímo ve vaší škole pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků z různých škol.

Poradenství a metodická podpora

META, o.p.s. poskytuje pedagogům poradenství a metodickou podporu při řešení situací spojených se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem na mateřských, základních a středních školách.

Na stránce Poradenství a metodická podpora naleznete kontakty na naše odborníky poskytující metodické poradenství v Praze a celé ČR.

Metodické a výukové materiály

META, o.p.s. vydala celou řadu publikací, metodických a výukových materiálů. Na stránce Metodické a výukové materiály najdete jejich souhrn. Všechny publikace jsou zde také volně ke stažení.

Portál Inkluzivní škola

Od r. 2009 META, o.p.s spravuje informační portál Inkluzivní škola - podpůrný metodický nástroj zaměřený na téma vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (žáků cizinců) a jejich začlenění do českých škol. Portál přináší informace o vzdělávání žáků s OMJ z legislativního pohledu, příklady dobré praxe, ilustrativní kazuistiky, výukové materiály, užitečné studijní materiály a webové odkazy.

Asistenti pedagoga

Od roku 2012 jsme kvalifikovali celkem 49 cizinců na pozici asistent pedagoga, následně bylo vytvořeno 32 pracovních míst na 16 pražských mateřských a základních školách.

Souhrn našich zkušeností, aktuální nabídku služeb a metodické materiály naleznete na stránce Asistenti pedagoga.

Workshop I Jan Amos chodil do školy v cizině

Pro žáky ŽŠ a SŠ v celé České republice nabízíme uspořádání workshopu I Jan Amos chodil do školy v cizině, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy. V rámci workshopu si klademe za cíl přiblížit a zprostředkovat žákům situaci migranta, pojmenovat důvody migrace, překážky v procesu integrace a zamyslet se nad způsoby osobního zapojení do procesu začleňování spolužáků s odlišným mateřským jazykem do třídy.

E-learning Čeština jako druhý jazyk

E-learning pro žáky a studenty, kteří se učí češtinu jako druhý/ cizí jazyk je představen na stránce E-learning Čeština jako druhý jazyk.

Newsletter pro pedagogy

Užitečné tipy pro učitele českých mateřských, základních a středních škol, kteří mají ve svých třídách žáky se špatnou či žádnou znalostí češtiny, najdete v našich newsletterech pro pedagogy.