Stáže a praxe

Program praxe nebo stáže plánujeme podle potřeb studentů a aktuálních možností v naší organizaci tak, aby byla co nejvíce efektivní a přinesla podrobné seznámení se všemi oblastmi práce, kterým se META, o.p.s. věnuje.

Na stáže i praxe přijímáme studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Pokud máte zájem v METĚ splnit svoji praxi nebo stáž, obraťte se na koordinátorku dobrovolnického programu a praxí Zdenu Hofmannovou, hofmannova@meta-ops.cz, 775 290 158.

Kromě školy, studijního oboru a celkového rozsahu stáže potřebujeme znát ještě termíny, ve kterých má být stáž vykonána, a to včetně denní hodinové dotace a zejména také stanovenou oblast, náplň nebo cíle stáže.

Těšíme se na spolupráci!