Strategické dokumenty

Dokument Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem – Systémová doporučení.

Materiál je výstupem činnosti nadresortní platformy „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem“ která v období červenec 2013 – červen 2014 diskutovala a připravovala soubor opatření a doporučení směřujících ke koncepčnímu zajištění vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem.

Více informací o činnosti nadresortní platformy najdete zde.

META, jakožto členská organizace Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, spolupracovala na tvorbě tzv. Migračního manifestu. Tento dokument vznikl v roce 2015 a shrnuje analýzu hlavních problémů české migrační, azylové a integrační politiky a také návrhy jejich řešení. Migrační manifest vychází z dlouholetých zkušeností nevládních organizací, které působí v oblasti migrace a integrace a zaměřuje se na sedm průřezových témat, která společně pokrývají celé spektrum české migrační, azylové a integrační politiky. Dokument je ke stažení na stránkách www.migracnimanifest.cz.