Užitečné informace

Informace o českém školství

informace o systému českého školství získáte v prezentacích v následujících jazykových mutacích:

česky anglicky vietnamsky mongolsky francouzsky

 

Informace o uznání vzdělání získaného v zahraničí (nostrifikace)

informace o nostrifikacích najdete zde

 

Informace o typech stipendií pro vysokoškolské studenty

informace o typech stipendií najdete zde

 

Užitečné odkazy

  • Organizace poskytující poradenství cizincům

www.migrace.com (Sdružení pro integraci a migraci) - právní a sociální poradenství
www.cicpraha.org (Centrum pro integraci cizinců) - pracovní a sociální poradenství, kurzy češtiny
www.opu.cz (Organizace pro pomoc uprchlíkům) - právní a sociální poradenství, sociální rehabilitace, pomoc nezletilým bez doprovodu
www.inbaze.cz (InBaze) - služby pro rodiny s dětmi, sociální, právní, pracovní a psychosociální poradenství, pracovní a kariérní poradenství, akce pro děti
www.p-p-i.cz (Poradna pro integraci) - sociální a právní poradenství, kurzy češtiny
www.praha.charita.cz/sluzby/migrace/ (Poradna pro uprchlíky a migranty - Arcidiecézní charita Praha) - poradna pro migranty a uprchlíky
www.klubhanoi.cz (občanské sdružení Hanoi) - poradna pro Vietnamce a Vietnamky, kteří žijí v ČR
www.icpraha.com (Integrační centrum Praha) - interkulturní pracovníci, právní poradenství, kurzy češtiny
www.integracnicentra.cz (integrační centra v ČR) - centra na podporu integrace cizinců v celé ČR

  • Nadace a nadační fondy pro studenty

Nadané nebo znevýhodněné žáky a studenty podporují některé nadace a nadační fondy:
www.hlavkovanadace.cz/ (nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových“)
www.nadacesophia.cz (Nadace Sophia)
www.vdv.cz (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové)
www.kellnerfoundation.cz (Nadace The Kellner Family Foundation)
www.nadacedb.cz (Nadace Depositum Bonum)
www.nadacezb.cz (Nadace Zdeňka Bakaly)
www.nadacnifondklausovych.cz (Nadační fond manželů Václava a Livie Klausových)
V případě potřeby se na nás obraťte s žádostí o pomoc s vyplněním žádosti o stipendium či jinou formu podpory.

Doučování a přijímací zkoušky:
www.tutorings.cz
www.kvalitni-doucovani.cz
www.doucovani.cz
www.doucovanipraha.cz
www.zkousky-nanecisto.cz (přijímací zkoušky nanečisto)

  • Čeština pro cizince

www.mluvtecesky.net/cs - portál vám pomůže naučit se základy češtiny, stejně jako odborné lékařské výrazy, a to vše online a zadarmo
www.cestina-pro-cizince.cz - aktuální informace ke zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR a ke zkouškám pro státní občanství

  • Další

www.domavcr.cz (praktické informace pro cizince žijící v ČR)
www.amnesty.cz (Amnesty International) - celosvětové hnutí, které monitoruje porušování lidských práv a iniciuje kampaně proti jejich porušování
www.cizinci.cz (stránky Ministerstva práce a sociálních věcí o integraci cizinců)
www.clovekvtisni.cz (Člověk v tísni, o.p.s.)
www.hest.cz (Hestia - Národní dobrovolnické centrum)
www.iom.cz (International Organization for Migration)
www.konsorcium-nno.cz(Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR)
www.migraceonline.cz (vše o mezinárodní migraci - portál Multikulturního centra Praha)
www.mkc.cz (Multikulturní centrum Praha)
www.poradna-prava.cz (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva)
www.strada.cz (La Strada - pomoc obětem obchodu s lidmi)
www.unhcr.cz (Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky v ČR - UNHCR)

  • Školské a informační portály

www.edu.cz (Školský vzdělávací a informační portál)
www.skolaonline.cz (Vzdělávací a informační portál pro základní a střední školy)
www.ceskaskola.cz (Web pro základní a střední školy)
www.scio.cz (Vaše cesta ke vzdělávání)
www.cuni.cz/UK-317.html (Poradenské služby Univerzita Karlova v Praze)
academia.centrum.cz
www.stredniskoly.cz (Informace o středních školách)
www.vysokeskoly.cz (Informace o vysokých školách)

 

Právní dokumenty

Zákon č. 561/2004 Sb.,, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v úplném znění vyhlášeném 2. září 2008 (zohledňuje všechny změny zákona, které nabyly účinnosti do tohoto data)

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách [doc 401 kB]

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu [doc 261 kB]

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců [doc 612 kB]

Právní výklad MŠMT k přístupu "cizinců ze třetích států" ke vzdělávání, jež neposkytuje stupeň vzdělání, a ke školským službám [doc 46 kB]

Právní výklad MŠMT - Studium cizinců ve školách a školských zařízeních v ČR [doc 74 kB]

Vyhláška č. 147/2011 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

veškeré informace o novinkách, zákonech a změnách v oblasti vzdělávání najdete na www.atre.cz