Komunitní tlumočení v teorii a praxi - odborná debata v Ostravě

Česky