Výstupy projektu Dvojjazyční asistenti do škol

Výstupy projektu Dvojjazyční asistenti do škol (reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000806) je financován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Doba realizace: 1. září 2018 – 31. srpna 2019
Místo realizace: Hlavní město Praha

 

OPPPR Prague

 

Sylabus zdokonalovacího kurzu českého jazyka pro dvojjazyčné asistenty pedagoga

 

Videa Dvojjazyční asistenti pedagoga do škol
Profese dvojjazyčného asistenta pedagoga je čím dál potřebnější a žádanější v základních i mateřských školách. META nabízí metodické video, které pomůže při vytváření pozice, ujasnění náplně práce a role dvojjazyčného asistenta pedagoga v mateřské škole.

 

Metodické video, které pomůže při ujasnění náplně práce a role dvojjazyčného asistenta pedagoga v základní škole.