Vzdělávací aktivity

META, o.p.s. nabízí pedagogům všech typů škol akreditované semináře, které vychází z dlouhodobých zkušeností naší organizace se vzděláváním dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Naše zkušenosti jsme získali při asistování a poradenství pedagogům, vedení kurzů pro děti i dospělé i z poradenství cizincům. Cílem seminářů je posílit kompetence pedagogických pracovníků všech typů škol a školských zařízení při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí. Semináře vychází z principů inkluze a konstruktivistické pedagogiky a jsou vedeny interaktivní formou.