Vzdělávání sociálních pracovníků

Kurz Specifika sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání (akreditace MPSV č. A2019/0122-SP/PC/PP)

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším zájemcům o téma migrace.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti účastníků v oblasti migrace se zaměřením na práci s klienty, zejména s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Důraz je kladen na oblast vzdělávání a multidisciplinární spolupráci při řešení konkrétních situací. Účastníci dostanou přehled dostupných služeb pro cizince.

Podmínky získání certifikátu: účast na celém kurzu, aktivní participace na modelových situacích.

Kurz je veden interaktivní formou, získané znalosti jsou demonstrovány na kazuistikách a aplikovány při řešení modelových situací, případně na reálných problémech z praxe účastníků. Kurz je zakončen simulovanou případovou konferencí. Součástí aktivit je také jejich následná reflexe a sdílení zkušeností účastníků.

Aktuálně nabízíme tento termín:
7. 4. 2020 od 9:00 do 16:30

Místo konání: META, o.p.s., Praha 3, Žerotínova 35 mapa

Cena: zdarma, účastnický poplatek těchto termínů hradí MHMP v rámci plnění Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2019

Registrace: zde

Pro více informací o kurzech pro sociální pracovníky kontaktujte Anastasii Avdějevu na e-mail: avdejeva@meta-ops.cz, tel. (+420) 775 418 258.