Vzdělávání sociálních pracovníků

Kurz Specifika sociální práce s cizinci v oblasti vzdělávání (akreditace MPSV č. A2019/0122-SP/PC/PP)

ROZSAH: 8 vyučovacích hodin

Kurz je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a dalším zájemcům o téma migrace.

Cílem kurzu je prohloubit znalosti účastníků v oblasti migrace se zaměřením na práci s klienty, zejména s dětmi, mládeží a jejich rodinami. Důraz je kladen na oblast vzdělávání a multidisciplinární spolupráci při řešení konkrétních situací. Účastníci dostanou přehled dostupných služeb pro cizince.

Podmínky získání certifikátu: účast na celém kurzu, aktivní participace na modelových situacích.

Kurz je veden interaktivní formou, získané znalosti jsou demonstrovány na kazuistikách a aplikovány při řešení modelových situací, případně na reálných problémech z praxe účastníků. Kurz je zakončen simulovanou případovou konferencí. Součástí aktivit je také jejich následná reflexe a sdílení zkušeností účastníků.

Pro více informací o kurzech pro sociální pracovníky kontaktujte Evu Kalinovou, e-mail: kalinova@meta-ops.cz, tel. (+420) 775 418 258.