Vzdělávání úředníků

Seminář Integrace žáků cizinců do českého vzdělávacího systému (akreditován Ministerstvem vnitra ČR, Odbor veřejné správy a eGovernmentu jako vzdělávací program průběžného vzdělávání)

Tento čtyřhodinový seminář seznámí účastníky s problematickými okruhy, které se váží ke vzělávání cizinců (legislativní, organizační, finanční aj.). Součástí semináře je též uvedení do školské legislativy s ohledem na vzdělávání cizinců, představení potřeb škol při organizaci procesu začleňování žáků cizinců, sdílení příkladů dobré praxe, úvod do obecné cizinecké legislativy a existujících služeb pro cizince.