Workshopy pro základní a střední školy

I Jan Amos chodil do školy v cizině

workshop Jan AmosZákladním a středním školám v Praze nabízíme uspořádání workshopu s názvem I Jan Amos chodil do školy v cizině, který je věnován tématu integrace cizinců a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do české školy.

Workshop v rozsahu 2 vyučovacích hodin realizuje lektorský tým, který je sestaven z pracovníků společnosti META a cizinců. Součástí workshopu jsou zážitkové hry a diskuze s cizincem, který si procesem integrace v české škole sám prošel.

Workshopy jsou určené žákům 2. stupně ZŠ a žákům SŠ v Praze. Pořádáme je zdarma a můžeme je přizpůsobit potřebám a časovým možnostem každé školy.

Mezi cíle workshopu patří:

  • přiblížit a zprostředkovat žákům situaci člověka, který začíná žít, studovat či pracovat v nové (cizí) zemi,
  • společně pojmenovat důvody a okolnosti migrace a příchodu do nové země,
  • společně identifikovat překážky v procesu integrace i způsoby jejich překonávání,
  • zamyslet se nad migrací a jejími dopady v evropských a globálních souvislostech,
  • zamyslet se nad způsoby osobního zapojení do procesu integrace cizinců s důrazem na začleňování spolužáků - žáků s odlišným mateřským jazykem - do školního prostředí.

Lektorský tým workshopu tvoří 3 lektoři, mezi nimiž jsou zaměstnanci METY a cizinci původem např. z Vietnamu, Ukrajiny nebo Venezuely.
Od roku 2014 náš tým realizoval celou řadu workshopů na základních a středních školách po celé České republice. Dvouhodinové workshopy jsou nabité skupinovými aktivitami. S žáky a studenty příslušné školy se v hravé formě probírá téma migrace a možnosti zapojení spolužáků, kteří nerozumí česky, do třídního kolektivu. Díky cizojazyčným lektorům v týmu mají žáci navíc také příležitost zažít výuku v jazyce, kterému nerozumí, a vcítit se tak na chvíli do situace žáka cizince, který nastupuje do školy v cizí zemi.

Leták ke stažení.

workshop pro ZŠworkshop pro ZŠ

Kontakt
V případě zájmu se registrujte prostřednictvím on-line formuláře.

Pro více informací kontaktujte Kristýnu Omastovou, e-mail: workshopy@meta-ops.cz, tel.: 773 304 464