Zdroje a inspirace

Materiály vytvořené v rámci projektu Komunitní tlumočníci ve víru integrace

Publikace Komunitní tlumočníci ve víru integrace

Publikace Komunitní tlumočníci ve víru integrace je první populární publikací v českém jazyce, která se věnuje otázkám komunitního tlumočení, a to nejen pomocí teoreticky zaměřených textů, ale také příběhů a zkušeností komunitních tlumočníků.

publikace Komunitní tlumočníci ve víru integrace

 

Videa

Videa z odborných debat a šest profilů komunitních tlumočníků najdete na našem youtube kanálu. Podívejte se na příběh Oji z Mongolska, která působí i jako komunitní tlumočnice:

Newslettery o komunitním tlumočení ve školách

  • newsletter - přináší několik dobrých rad, jak úspěšně pracovat s komunitním tlumočníkem.
  • newsletter - informuje zřizovatele škol o tom, proč je dobré podporovat školy při využívání služeb komunitních tlumočníků.
  • newsletter - informuje školy o tom, proč není dobré pro tlumočení využívat samotné žáky - cizince.

Letáky o komunitním tlumočení

Články studentů Ústavu translatologie, kteří se zúčastnili semináře Komunitní tlumočení I.

Součástí dosavadní spolupráce META o.p.s. a Ústavu translatologie FF UK byl seminář Komunitní tlumočení I. vedeného Prof. PhDr. Ivanou Čeňkovou CSs., v rámci kterého vznikly články přibližující situaci komunitního tlumočení ve světě, které zde prezentujeme.

  • KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ:

Barrera_Dobrá praxe komunitní tlumočení ve zdravotnictví – Austrálie
Bastin_Komunitní tlumočení ve zdravotnictví v Nizozemsku
Halanová_Dobrá praxe komunitní tlumočení ve zdravotnictví – Velká Británie
Chvojkova_Dobrá praxe komunitní tlumočení ve zdravotnictví – Belgie
Šindelková_Komunitní tlumočení v kanadském zdravotnictví
Ukova_Komunitní tlumočení ve zdravotnictví v Brazílii
Volenova_tlumoceni ve zdravotnictvi - Skandinavie

  • KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ V OBLASTI CIZINECKÉ AGENDY:

Davydov_Dobrá praxe komunitní tlumočení v oblasti cizinecké agendy v Rusku
Geierová_Dobrá praxe komunitní tlumočení v oblasti cizinecké agendy – Kanada
Herák_Komunitní tlumočení v oblasti cizinecké agendy – Austrálie
Herák_Komunitní tlumočení v oblasti cizinecké agendy – Velká Británie
Marksová_Dobrá praxe komunitní tlumočení v oblasti cizinecké agendy – Skandinávie

  • KOMUNITNÍ TLUMOČENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

Marešová_Dobrá praxe komunitní tlumočení v sociálních službách – Belgie
Marksová_Komunitní tlumočení v sociálních službách – Kanada
Šveřepová_Tlumočení pro sociální služby ve Velké Británii

  • VÝCVIK KOMUNITNÍCH TLUMOČNÍKŮ:

Georgieva_Výcvik komunitních tlumočníků v Kanadě
Hlaváčková_Výcvik komunitních tlumočníků v Nizozemsku
Hřebcová_Výcvik komunitních tlumočníku v Austrálii
Navrátilová_Výcvik komunitních tlumočníků ve Skandinávii
Picková_Výcvik komunitních tlumočníků ve Francii
Zelingrová_Výcvik komunitních tlumočníků ve Velké Británii

  • PROFESNÍ ORGANIZACE KOMUNITNÍCH TLUMOČNÍKŮ:

Drašnarová_Profesní organizace komunitních tlumočníků v Evropě
Shyianok_Profesni organizace komunitnich tlumocniku ve svete

  • TLUMOČENÍ PO TELEFONU:

Nenutil_Tlumočení po telefonu


Další zdroje

Komunitní /sociální tlumočení v České republice, současný stav a perspektivy

Prezentace Prof. PhDr. Ivany Čeňkové CSs., ze dne 9.11.2013, která byla součástí Jeronýmových dnů pořádaných Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Výstupy projektu Sociální tlumočení ve styku s cizinci a menšinami

Na webové stránce Cizinci v ČR jsou zveřejněny různé informace a metodika projektu a také vzdělávací moduly jak obecného, tak vietnamského, mongolského a ruského modulu pro sociální tlumočníky.

Tlumočení při práci s uprchlíky

Manuál pro tlumočníky, který se zaměřuje na tlumočení v kontextu nuceného vysídlení/uprchlíků, je jedním z materiálů pro samostudium vyvinutých Oddělením služeb mezinárodní ochrany UNHCR.

Otázky opisu a překladu

Využití poznatků antropologie a etnografie ve vedení a tlumočení interview s imigranty.

Příručka (slovenská verze) je psaná pro všechny, kteří přicházejí do styku s imigranty a jejich cílem je porozumět jim. Především jsou zde informace, ze kterých si při vedení interview mohou vybrat pracovníci migračního úřadu, pracovníci policejného zboru, tlumočníci, právní zástupci, pracovníci jiných ministerstev a úřadů; inspirovat se však mohou i pracovníci státní správy či neziskového sektoru, ale i sociální pracovníci, psychologové, sociologové a etnologové, stejně tak i studenti, kteří se na tyto profese připravují.
Nově je k dispozici i verze v AJ.

Jazykové bariéry v českém zdravotnictví

Zajímavý článek o jazykových bariérách v českém zdravotnictví.

Musí být komunitní tlumočník stejného pohlaví jako klient?

Prezentace pojednávající o důvodech a zákonech vztahujících se ke stejnému pohlaví tlumočníka a klienta.

Komunikace s cizinci: právní důsledky tlumočení

Srovnání praxe v zemích Srovnání praxe v zemích V4: v Polsku, Maďarsku, České republice, na Slovensku a na Ukrajině. Srovnávací studie je výsledkem zkušeností právníků s tlumočením pro cizince jejíž cílem je zvýšení povědomí o zásadním vlivu tlumočení na průběh řízení s cizinci.

Komunitní tlumočník vs. kulturní mediátor

Prezentace A. Hovorkové, která byla součástí Jeronýmových dnů pořádaných Jednotou tlumočníků a překladatelů.

Práce s interprety v terapii

České resumé Counselling and therapy with refugees and victims of trauma z webu Interkulturní mediace.

Status komunitního tlumočníka

Prezentace Jaroslava Ruckého, Petry Jelínkové a Martiny Greňové která byla součástí Jeronýmových dnů pořádaných Jednotou tlumočníků a překladatelů o situaci v ČR a příkladech z vybraných zemí.

Transkulturní péče v praxi

Příručka o tom, jak překonávat komunikační a kulturní bariéry při péči o pacienty odlišných etnik a kultur. Jedná se především o Uživatelský manuál pro lůžková zdravotnická zařízení v ČR, ale pro začínající komunitní tlumočníky může být vhodná kapitola 6.5. Postavení skupin cizinců v systému zdravotní péče na území České republiky (podle statutu, délky a účelu pobytu), nebo kapitola 6.12. Práva a povinnosti cizinců při čerpání zdravotní péče v ČR. V kapitole 8.3. Komunikace s cizinci ve zdravotnickém zařízení navrhují také řešitelé doporučení pro česká zdravotnická zařízení inspirována modelem interní tlumočnické služby v Německu.