Home

Na září připravujeme semestrální kurzy českého jazyka, registrovat se můžete již nyní.

Cena: 3 350,- Kč
Rozsah: 52 vyučovacích hodin
Úrovně: začátečníci, mírně...

03.07.2014

Připravujeme pro Vás dva kurzy českého jazyka pro děti základní školy. Zájemci budou rozřazeni do skupin dle věku a úrovně znalosti českého jazyka. Registrace otevřena již nyní! Kurz bude otevřen při...

04.09.2014

Semináře obsahují teoretická východiska dané problematiky a zároveň praktické zaměření na konkrétní problémy pedagogů českých škol při jejich práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. Více o obsahu a akreditacích jednotlivých seminářů se dozvíte zde. Semináře je možné absolvovat jako cyklus nebo...

02.09.2014

Dokončili jsme novou metodiku pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem v mateřských školkách. Najdete zde mnoho praktických rad a informací. Materiál je volně k dispozici na stránkách inkluzivní školy...

27.08.2014

Příběh Timura z Uzbekistánu