Home

Pro koho:

Kurz je určen migrantům ve věku 14-20 let bez rozdílu typu pobytu a země původu, kteří chtějí studovat na střední škole v ČR, ale jejich znalost češtiny na studium nestačí (začátečníci).
Do kurzu se můžou hlásit i mimopražští zájemci, podmínkou však je dokončená základní škola. Účast na tomto kurzu neumožňuje...

11.04.2016

Ve čtvrtek 22. září 2016, 9:30 - 16:15 proběhne v Hradci Králové seminář Úvod do začleňování dětí s OMJ do MŠ.

Cílem semináře je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní...

14.09.2016

Pro pedagogy MŠ realizujeme 22. září 2016 v Hradci Králové seminář Úvod od začleňování dětí s OMJ do MŠ. Pozvánku s více informacemi naleznete...

07.09.2016

Příběh Timura z Uzbekistánu