Dobrovolnický program

Společnost META chce svou činností přinášet nové příležitosti nejen mladým migrantům, ale také všem lidem bez rozdílu věku i původu, kterým nejsou lhostejné osudy druhých a mají proto zájem spolupracovat na naplňování našich cílů jako dobrovolníci. Dobrovolníky chápeme jako plnohodnotné členy pracovního týmu a jejich činnosti si velmi vážíme. V roce 2016 působilo v METĚ 35 dobrovolníků a stážistů. Někteří z nich spolupracují s METOU již několik let, a těší nás, že mezi naše dobrovolníky patří nejenom Češi, ale i sami cizinci.

Jak se stát dobrovolníkem?

  • věk 15 +

Těšíme se na spolupráci!

Dobrovolnictví v METĚ

Jak nám můžete pomoci

1. práce s klienty

  • individuální pomoc klientům při zvládaní školních povinností – dobrovolníci pomáhají studentům s procvičováním češtiny, doučováním školního učiva, se zvládnutím české gramatiky, přípravou na zkoušky
  • asistence klientům formou doprovázení klienta na úřadech, pomoc při práci na PC a internetu

2. zapojení se do chodu organizace

  • vyhledávání důležitých informací
  • technická podpora kanceláře
  • pomoc při realizaci prezentačních a jiných akcích
  • nabídka odborných znalostí
  • pomoc s fundraisingem a získáváním sponzorů

Proč se stát dobrovolníkem?


META o.p.s. nabízí zájemcům o dobrovolnickou činnost v rámci svého dobrovolnického programu velký prostor k seberealizaci a kreativitě. Dobrovolníci mohou získat cenné životní zkušenosti i odborné znalosti, praxi v neziskovém sektoru, obohacení po stránce lidské i profesní, a v neposlední řadě i dobrý pocit z prospěšné práce.

Úvodní školení vás seznámí jak s činností organizace, principy dobrovolnické činnosti a práce s klienty, tak i s problematikou migrace v České republice, cizineckou legislativou a problémy spojenými se vzděláváním cizinců v ČR.
Podpora a vedení. Každý dobrovolník je v pravidelném kontaktu s koordinátorem dobrovolníků, který mu poskytuje podporu a vedení při jeho činnosti, a s kterým může řešit aktuální problémy. Dobrovolník také obdrží manuál, který mu pomůže v základní orientaci v problematice dobrovolnictví a migrace.

Supervize, které jsou vedeny supervizorkou s mnohaletými zkušenostmi v oblasti práce s cizinci i se studenty a dobrovolníky. Dobrovolníci mají také možnost využít individuální supervizi.

Akreditace, pojištění. Dobrovolnický program je akreditován u MV ČR od roku 2007. Aktivní dobrovolníci vykonávající konkrétní činnost s klienty sdružení jsou pojištěni pro případ úrazu a způsobenou škodu u Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s.