Metodické a výukové materiály

META, o.p.s. vydala již celou řadu metodických a výukových materiálů. Na této stránce najdete jejich souhrn. Všechny jsou zde také ke stažení nebo ve formě odkazů.

Některé materiály jsou k dispozici i v tištěné formě ZDARMA. Vyzvednutí je možné (po předchozí domluvě) v kanceláři META, o.p.s. na adrese Ječná 17, Praha 2. Materiály lze rovněž zaslat poštou za úhradu poštovného. V případě zájmu o materiály nás kontaktuje na info@meta-ops.cz.

 

 • Hello Czech Republic - Doma v nové zemi
  •  

   Dvojjazyční asistenti pedagoga - příběhy úspěšné integrace (2016)

   Asistent pedagoga hraje při vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem důležitou roli. Navíc pokud mluví asistent stejným jazykem jako žáci s OMJ, může to proces vzdělávání ještě usnadnit. Dvojjazyčných asistentů pedagoga jsme od roku 2012 díky podpoře z ESF proškolili 49. Nyní jsme se rozhodli šest z nich představit a ukázat, jakým způsobem ve školách a školkách pracují. Publikace přináší také poutavé vyprávění o jejich klikaté životní cestě. Dozvíte se, co je přivedlo do České republiky, jaké je jejich oblíbené jídlo a přečtete si i historky ze školních lavic.
   Publikaci si můžete stáhnout ZDE.
   Manuál pro úspěšnou spolupráci učitele a asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem si můžete stáhnout ZDE.
   Materiály vznikly v rámci projektu Čekuj integraci!

   Jinde (2016)

   Podívejte se zde.

   Ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab jsme vydali knihu povídek JINDE, jejímž ústředním tématem je migrace v osudech konkrétních lidí. Autory povídek je 7 současných autorů (Olga Černá, Edgar Dutka, Magdalena Platzová, Jan Čumlivski, Markéta Pilátová, Chaim Cigan, Marek Šindelka).
   „Lidé migrují. Někteří dobrovolně, někteří z donucení, mají různé důvody a různé osudy. Každopádně je to fakt, se kterým jsme téměř dennodenně všichni konfrontováni, a to nejen my dospělí. Napadlo nás s Terezou Horváthovou z nakladatelství Baobab požádat několik současných českých spisovatelů, aby pár takových osudů zachytili v povídce pro mládež. META už deset let podporuje učitele při práci s žáky cizinci a cizince při jejich začleňování do českých škol. Vydali jsme za tu dobu nespočet výukových a metodických materiálů, tohle je však náš první počin na poli krásné literatury. Téma migrace je třaskavé a beletrie může být vhodný způsob, jak ho zprostředkovat. Přičemž důraz kladu na slovo zprostředkovat. Není to učebnice, příručka ani metodika. Je to sedm povídek na (velmi volné) téma mladý cizinec v nové zemi, sedm příběhů o tom, jak rychle se člověk může stát z hostitele hostem, z našince cizincem nebo z pozorovatele účastníkem.“
   Zuzana Vodňanská, META
   Kniha vznikla v rámci projektu Diskriminace do školy nepatří!.

   Diskriminace do školy nepatří (2016)

   Publikace v češtině je ke stažení zde.
   Praktická brožura v 11 kapitolách pojednává nejčastější situace, se kterými se mohou učitelé, žáci či jejich rodiče během
   vzdělávání setkat. Materiál je určen rodičům i učitelům, každá kapitola proto obsahuje tipy a informace pro rodiče i
   učitele, přičemž tyto mohou být užitečné pro obě strany. Převážně se věnujeme situacím na základní škole, protože
   tam jsou problémy nejčastější a je to období plnění povinné školní docházky, dotýkáme se však také předškolního
   vzdělávání a přípravy na budoucí povolání. Materiál je v současně době dostupný v tištěné podobě česky,
   vietnamsky a arabsky, on-line je kromě těchto verzí také anglicky, mongolsky a rusky na portálu Inkluzivní škola.
   Brožura vznikla v rámci projektu Diskriminace do školy nepatří!.

   Čeština je i můj jazyk (2015)

   Čeština je i můj jazyk

   Sborník příspěvků je ke stažení ZDE.

   Sborník Čeština je i můj jazyk obsahuje příspěvky literární a tvůrčí soutěže Čeština je i můj jazyk. Tuto soutěž, která je určena všem žákům základních a středních škol, pořádá META od roku 2010 přibližně každé dva roky. Příspěvky, které naleznete ve sborníku, jsou příspěvky finálové, tedy ty nejlepší, které nám do všech tří ročníků soutěže přišly.
   Smyslem soutěže je zamyslet se nad tím, co musejí překonávat a zvládat nerodilí mluvčí, když se poprvé objeví v české škole a začínají se učit česky. Nad tím, jaká je role češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se dorozumívají. Překování překážek se samozřejmě netýká jen školního prostředí a zdaleka se netýká jen cizinců.

    

   Hello Czech Republic - Doma v nové zemi (2015)

   Hello CR

   Příručka pro pedagogy Hello Czech Republic - Doma v nové zemi ke stažení ZDE.
   Komiks Jednou se zase setkáme, Sanam ke stažení ZDE.
   Film Šádí je k dispozici na YouTube ZDE a serveru Uloz.to ZDE. Heslo pro stažení filmu na uloz.to je sadi123.

   Metodická příručka Hello Czech Republic - Doma v nové zemi je určena zejména pedagogům ZŠ a SŠ, kteří pracují s tématy uprchlictví, identita, předsudky, stereotypy či zajištění bezpečného prostředí ve škole. Příručka obsahuje třináct aktivit. Její součástí je komiks Jednou se zase setkáme, Sanam a krátký film Šádí.

   Více o tom Co je a co není metodika Hello Czech Republic si můžete přečíst ZDE.

   Tištěnou verzi komiksu a metodické příručky si můžete vyzvednout v naší kanceláři na adrese Ječná 17, Praha 2 (po předchozí domluvě) či Vám je můžeme, prostřednictvím UNHCR, zaslat poštou zdarma. V případě zájmu nás kontaktujte Julii Pechlátovou na pechlatova@meta-ops.cz.

   Leták k výukovým materiálům naleznete ZDE.

   Materiály vznikly v rámci kampaně Hello Czech Republic. Kampaň byla podpořena pražskou kanceláří Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

    

   Hledá se dvojjazyčný asistent...(2014)


   Publikace volně ke stažení

   Publikace shrnuje zkušenosti dvojjazyčných asistentů pedagoga, kteří byli zaměstnáni v pražských školách a podporovali učitele i děti a žáky s OMJ. Publikace může sloužit jako metodický průvodce při nastavování pozice asistenta pedagoga pro žáky s OMJ.

   Materiál byl v prvním vydání vytvořen v rámci projektu Cizinci jako asistenti pedagogů, financovaného z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA), Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.
   Materiál byl aktualizován a vytištěn v rámci projektu Téma dne: Škola, základ integrace, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

    

   Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách

   Děti s OMJ v MŠ
   Publikace ke stažení zde.

   Nové vydání metodiky Děti s odlišným mateřským jazykem v mateřských školách k začleňování dětí s OMJ je rozšířené o téma jazykové podpory těchto dětí.

   Metodika vznikla v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VI. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a z prostředků MŠMT ČR.

    

   Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem – Systémová doporučení (2014)

   Dokument volně ke stažení zde.
   Materiál analyzuje současnou situaci v oblasti vzdělávání dětí a žáků s OMJ, přípravy pedagogů a poradenských služeb a navrhuje systémové změny, které je třeba v daných oblastech udělat. Dokument je výstupem činnosti nadresortní platformy „Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem“ která v období červenec 2013 – červen 2014 analyzovala situaci a diskutovala navrhovaná opatření. Více informací o činnosti nadresortní platformy najdete zde.

   Materiál vznikl v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci V.

    

   Nejste na to sami! - Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem v českých školách (2013)

   Dokument ke stažení zde.

   Text zprostředkovává zkušenost se zaváděním pozice asistenta pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v českých školách. Zaměřuje se především na způsoby organizace jeho práce v rámci instituce školy, spolupráci s učiteli a v neposlední řadě i na jeho konkrétní kompetence a náplň práce.
   Publikace vznikla díky podpoře projektu Pomozte dětem, organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti a v rámci projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci IV.

    

   Materiály z pracovních setkání s pedagogy (2012-2013)

   META několik let organizovala pracovní setkání pro pedagogy, jejichž cílem bylo vyvinout a vyzkoušet metodické a výukové materiály do konkrétních předmětů na ZŠ. Výsledky spolupráce najdete na portále inkluzivní škola.cz v části věnované výuce v konkrétních předmětech. Odkaz zde.

    

   Jaká je škola u mě doma (2012, 2015)

   Škola u mě doma
   Publikace ke stažení zde.

   Cílem knihy je představit žákům i učitelům, jak funguje škola v jiných státech i světadílech. Nečekejte však žádný popis oficiálních vzdělávacích systémů, jedná se spíše o zprostředkování každodenní reality ve školách formou rozhovorů s (více či méně) nenápadnými přesahy do reality společenské, politické či kulturní. Publikace nabízí také konkrétní aktivity a náměty pro výuku (zejména v oblasti MKV).
   Tato publikace byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

    

   Metodika práce s žáky s OMJ (2011)

   Publikace ke stažení zde.

   Publikace vznikala s cílem podpořit pedagogické pracovníky při práci s žáky, kteří přicházejí do českého školního prostředí ze zahraničí nebo vyrůstali v České republice, přesto však jejich mateřským jazykem není čeština. Materiál je primárně zaměřen na základní školy, velkou část informací však mohou využít i pedagogové středních škol.

   Metodika vznikla v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořenému v 1. výzvě Operačního programu Praha Adaptabilita.

    

   Databáze kompatibility vzdělávacích systémů (2010)

   META, o.p.s. vytvořila databázi kompatibility vzdělávacích systémů zemí původu našich klientů se vzdělávacím systémem českým. Hlavním cílem je přiblížit vzdělávací systémy, ze kterých přicházejí žáci cizinci do našich škol.

   Jednotlivé profily jsou volně ke stažení v PDF formátech zde.

   Databáze vznikla v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořenému v 1. výzvě Operačního programu Praha Adaptabilita.

    

   Carly (2008)
   Carly
   Carly publikace
   Poznámky pro vyučující
   Doplňující informace

   Podívejte se i na doprovodná videa.

   Putování s Carly je vzdělávací projekt určený pedagogům a dětem prvních až třetích tříd základní školy a poslední třídy školy mateřské, který META vyvinula ve spolupráci s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Praha. Film a metodický materiál je k osobnímu odběru v kanceláři METY v Ječné 17, Praha 2.
   V případě zájmu o nabízený materiál nás kontaktujte na info@meta-ops.cz.