Poradenství a metodická podpora

META, o.p.s. poskytuje pedagogům poradenství a metodickou podporu při řešení situací spojených se vzděláváním žáků s odlišným mateřským jazykem (žáků s OMJ, žáků cizinců) na mateřských, základních a středních školách.

Pedagogové se na nás mohou obracet na níže uvedených kontaktech:

Poradenství a metodická podpora pro MŠ

PhDr. Tereza Linhartová
telefon: 773 304 544
e-mail: linhartova@meta-ops.cz

Bc. Kristýna Chmelíková
telefon: 775 737 678
e-mail: chmelikova@meta-ops.cz

Metodická podpora pro MŠ - leták ke stažení

Poradenství a metodická podpora pro ZŠ

Praha
Mgr. Zuzana Zahradníková
telefon: 775 737 678
e-mail: zahradnikova@meta-ops.cz

Celá ČR (s výjimkou Středočeského kraje)
Mgr. Tereza Vágnerová
telefon: 773 304 514
e-mail: vagnerova@meta-ops.cz

Metodická podpora pro ZŠ - leták ke stažení

Poradenství a metodická podpora pro SŠ

Mgr. Michaela Jiroutová
telefon: 775 737 678
e-mail: jiroutova@meta-ops.cz

Metodická podpora pro SŠ - leták ke stažení

Středočeský kraj
Mgr. Radka Nováková
telefon: 605 729 064
e-mail: novakova@meta-ops.cz

Nymburk a okolí
Mgr. Bc. Jiřina Bartošová
telefon: 723 590 351
e-mail: bartosova@meta-ops.cz

Partnerské školy (ZŠ nám. Curieových, ZŠ Angel)
MgA. Hana Mlynářová
telefon: 775 737 678
e-mail: mlynarova@meta-ops.cz

Mgr. Markéta Slezáková

Nabízíme také osobní konzultace ve školách (především v Praze a Středočeském kraji), jejichž součástí je náslech v hodině a následný rozbor s doporučením do výuky. Můžeme se domluvit i na videohospitaci s rozborem.

O radu se můžete obracet také na naše regionální multiplikátorky:

Mostecko - Ivana Parmová, ivana.parmova@gmail.com

Opavsko - Lucie Stanjurová, lucie_stanjurova@centrum.cz

Turnov a okolí - Blanka Blažková, periny@volny.cz

Metodickou podporu a poradenství poskytujeme v těchto oblastech vzdělávání žáků s OMJ:

Podpora pedagoga

 • seznámení s portálem Inkluzivníškola.cz
 • informování o dostupných vzdělávacích aktivitách pro pedagogy
 • informování o dostupných materiálech a metodikách
 • komunikace se zákonným zástupcem - překladové slovníčky, NNO v kraji/místě dostupné a další “spojenci”

Začleňování na úrovni školy (legislativa,nároky)

 • přijetí žáka do školy
 • zařazení do ročníku
 • hodnocení, klasifikace
 • nastavení podpůrných opatření (IVP, AP, doučování češtiny jako druhého/cizího jazyka, aj.)
 • nastavení strategie školy při vzdělávání žáků s OMJ

Čeština jako druhý jazyk

 • jazyková diagnostika
 • organizace a financování kurzů češtiny jako cizího/druhého jazyka
 • výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka

Podpora při výuce a úprava výuky

 • začleňování žáků do výuky a podpůrné materiály
 • tvorba a revize (I)VP
 • komunikace škola - rodič - třídní/školní kolektiv

V rámci sociálního poradenství nabízíme na území Prahy pedagogům podporu také při:

 • spolupráci s rodinou
 • zprostředkování tlumočníka

Způsob a obsah spolupráce META, o.p.s. a školy je podrobněji popsán ZDE.